Sparassidae - máloočkovité

Celosvetovo okolo 700 druhov, prevažne v rovníkovej oblasti.
U nás iba jeden druh tejto čeľade a to Micrommata virescens - osemočko smaragdové.


Micrommata virescens
Micrommata virescens
© Karol Ox