Anobiidae

Anobiidae (červotoč) je čeľaď chrobákov, ktorých larvy niektorých druhov vŕtajú v dreve. Preto niektoré druhy považujeme za škodcov.

Hemicoelus fulvicornis
Hemicoelus fulvicornis

© Karol Ox