Scarabaeidae - skarabeusovité

Celosvetovo cez 30 000 druhov. Dospelci sú aktívny prevažne v noci, výnimkou sú jedince z podčeľade Cetoniinae , ktorý sú aktívny počas dňa.
Larvy žijú väčšinou v zemi. Majú tvar písmena C a nazývame ich pandravy.


Amphimallon assimile
Amphimallon assimile
Cetonia aurata
Cetonia aurata
Holochelus vernus
Holochelus vernus
Gnorimus variabilis
Gnorimus variabilis
Omaloplia ruricola
Omaloplia ruricola
Oxythyrea funesta
Oxythyrea funesta
Phyllopertha horticola
Phyllopertha horticola
Trichius sexualis
Trichius sexualis
Trichius sp.
Trichius sp.
Tropinota hirta
Tropinota hirta
Valgus hemipterus
Valgus hemipterus

© Karol Ox