Staphylinidae - drobčíkovité

Je to veľká čeľaď chrobákov, celosvetovo priblížne 63,000 druhov z toho na Slovensku žije asi 1200 druhov.
Väčšina druhov žije na povrchu pôdy a v horných vrstvách (listovej opadanke).
Určovanie drobčíkov je veľmi zložité, mnohé druhy potrebujú štúdium kopulačných orgánov. Ide väčšinou o malé tvory (2-4 mm dlhé)
so štíhlym telom a skrátenými krovkami, pod ktorými sa nachádzajú komplikovane zložené blanité krídla. Na hlave sa nachádzajú výrazné hryzadlá
a nie príliš dlhé tykadlá. Sú veľmi pohyblivé. Drobčíky sú prevažne dravce, existujú však aj čisto bylinožravé a hubožravé druhy.Neurčené
Aleocharinae sp.
Aleocharinae sp.
Astrapaeus ulmi
Astrapaeus ulmi
Drusilla canaliculata
Drusilla canaliculata
Omalium rivulare
Omalium rivulare
Ontholestes haroldi
Ontholestes haroldi
Oxytelus laqueatus
Oxytelus laqueatus
Paederus fuscipes
Paederus fuscipes
Paederus littoralis
Paederus littoralis
Paederus schoenherri
Paederus schoenherri
Philonthus cruentatus
Philonthus cruentatus
Scaphidium quadrimaculatum
Scaphidium quadrimaculatum
Siagonium humerale
Siagonium humerale
Staphylinus dimidiaticornis
Staphylinus dimidiaticornis
Stenus sp.
Stenus sp.
Tachyporus hypnorum
Tachyporus hypnorum
Tachyporus chrysomelinus
Tachyporus chrysomelinus

© Karol Ox