Home

Psychodidae - kútovkovité


Psychodidae (kútovkovité) – menej početná skupina malých dvojkrídlovcov, zaujímavá vzhľadom i spôsobom života. Larvy žijú pri brehoch vôd, imága vyzerajú ako molice,
alebo zmenšené motýle z čeľade Psychidae (naznačuje to i názov). Niektoré druhy sa živia cicaním krvi obojživelníkov. U nás napr. Psychoda phalaenoides.

 

Clogmia albipunctatus
Clogmia albipunctatus
Pericoma blandula
Pericoma blandula
Pericoma fuliginosa
Pericoma fuliginosa


© Karol Ox