Syrphidae - pestricovité

Pestrice sú príslušníci dvojkrídleho hmyzu. Dospelci sa živia nektárom a peľom kvitnúcich rastlín.
Ich larvy sú často dravé a živia sa voškami a ďalším drobným na rastlinách parazitujúcim hmyzom. Larvy niektorých druhov sa živia rozpadajúcimi sa rastlinnými i živočíšnymi zvyškami.
Pre človeka a väčšinu zvierat sú neškodné - nemajú žihadlo a ani ich ústne ústrojenstvo nie je prispôsobené k bodaniu, alebo kusaniu, jedná sa o tzv. ústne ústrojenstvo cicavo lízavé.
Patria medzi hospodársky významné druhy hmyzu, kvôli opeľovaniu rastlín a likvidovaniu škodcov.


Eristalinae
Subfamily: Eristalinae
(Brachyopini, Cerioidini, Eristalini,
Merodontini, Milesiini, Pipizini, Rhingiini,
Sericomyiini, Volucellini, Xylotini)

 

Syrphinae
Subfamily: Syrphinae
(Bacchini, Paragini, Syrphini)

 

Microdontinae
Subfamily: Microdontinae
(Microdontini)

 


© Karol Ox