Home

Tachinidae - bystrušovité

Tachinidae najpočetnejšia čeľaď múch, len u nás žije asi 440 druhov. Celosvetovo vyše 8200 druhov (stále sú objavované nové).
Larvy sú parazitoidy iného hmyzu, preto majú veľký význam ako prirodzené regulátory populácií mnohých, často i škodlivých druhov.


Dexiinae
Subfamily: Dexiinae
Exoristinae
Subfamily: Exoristinae
Phasiinae
Subfamily: Phasiinae
Tachininae
Subfamily: Tachininae


© Karol Ox