Ulidiidae - ťarbavkovité

Imága sa často zdržiavajú na hnoji. Vyznačujú sa ťarbavými, nemotornými pohybmi. Sú známe aj osobitným pohybom krídel.

Ceroxys munda
Ceroxys munda
Otites centralis
Otites centralis
Otites formosa
Otites formosa

© Karol Ox