Acanthosomatidae

Bývalá podčeľaď čeľade Pentatomidae.
U nás niekoľko nápadných fytofágnych druhov, napr. Acanthosoma haemorrhoidale.

Acanthosoma haemorrhoidale
Acanthosoma haemorrhoidale
Cyphostethus tristriatus
Cyphostethus tristriatus
Elasmucha grisea
Elasmucha grisea

© Karol Ox