Home

Aradidae - podkôrničkovité

Aradidae - podkôrničkovité – sú mycetofágy silne adaptované na podkôrny spôsob života. U nás žije asi 20 zväčša vzácnych druhov, k hojnejším patrí Aradus corticalis a A. depressus.


Aneurus avenius
Aneurus avenius
Aradus betulae
Aradus betulae
Aradus corticalis
Aradus corticalis
Aradus depressus
Aradus depressus

 

Contact:© Karol Ox