Issidae - kôrarovité

Issidae (kôrarovité) – žijú väčšinou na kôre stromov, čo vidíme už na ich kryptickom sfarbení. Z niekoľkých druhov je hojnejší Issus coleoptratus.
Nymfy žijú v pôde a majú predné nohy hrabavé, u nás žije len niekoľko druhov jedinej čeľade.

Issus coleoptratus
Issus coleoptratus

© Karol Ox