Home

OrtheziidaeOrthezia urticae - červec pŕhľavový