Reduviidae - zákernicovité

Reduviidae (zákernicovité) – na svete vyše 7000 opísaných druhov. U nás asi 12 obyčajne nápadných dravých druhov, žijú najmä na teplých lokalitách.
Hojnejšie sa vyskytuje Rhynocoris iracundus (zákernica červená) a R. annulatus.
Príbuzný druh Reduvius personatus (zákernica domová) je menej nápadný, tmavohnedý. Žije polosynantropne v šopách a rôznych hospodárskych budovách,
v prírode v dutých stromoch. Nájdeme ju len sporadicky. Na xerotermných stráňach sa vyskytuje dosť vzácne Peirates hybridus.

Coranus sp.
Coranus sp.
Empicoris vagabundus
Empicoris vagabundus
Phymata crassipes
Phymata crassipes
Rhynocoris annulatus
Rhynocoris annulatus
Rhynocoris iracundus
Rhynocoris iracundus

© Karol Ox