Home

Chalcidoidea - chalcidky


Chalcidoidea (chalcidky) – rozsiahla skupina drobných blanokrídlovcov, kam patrí najmenší hmyz vôbec. Larvy chalcidiek sú (hyper)parazitoidy lariev a vajíčok hmyzu, vzácne iných článkonožcov, niektoré druhy sú druhotne fytofágne. Počet druhov v našej faune nemožno uviesť ani približne (asi 1 500 – 2 000 druhov), nadčeľaď sa delí na 18 čeľadí s veľmi ťažkým určovaním druhov.Encyrtidae

Perilampus sp.

Chalcidoidea (neurčené)

 


 

Contact:© Karol Ox