Home

Gelechiidae - psotovité

Gelechiidae (psotovité) – veľká čeľaď malých motýľov (u nás asi 230 druhov),
z ktorých niektoré môžu škodiť, napr. Scrobipalpa ocellatella (psota repová), Gelechia rhombella (p. jabloňová) a Sitotroga cerealella (p. obilná).

Anacampsis populella
Anacampsis populella
Brachmia blandella
Brachmia blandella
Dichomeris derasella
Dichomeris derasella
Chrysoesthia drurella
Chrysoesthia drurella
Chrysoesthia sexguttella
Chrysoesthia sexguttella

© Karol Ox