Home

Lasiocampidae - priadkovcovité


Eriogaster catax
Eriogaster catax - priadkovec trnkový
Euthrix potatoria
Euthrix potatoria - priadkovec trávový
Lasiocampa quercus
Lasiocampa quercus - priadkovec dubový
Macrothylacia rubi
Macrothylacia rubi - priadkovec černicový
Malacosoma neustria
Malacosoma neustria - priadkovec obrúčkatý

 

Contact:© Karol Ox