Thyrididae - oknáčikovité

Celosvetovo viac než 600 druhov. V Európe 1 druh vyskytujúci sa aj na Slovensku.


Thyris fenestrella
Thyris fenestrella

 


© Karol Ox