Tortricidae - obaľovačovité

Tortricidae (obaľovačovité) sú malé motýle.
Charakteristickým znakom je tvar predných krídel, ktoré sú široko obdlžníkovitého, alebo lichobežníkovitého tvaru.
Zadné krídla sú lichobežníkovitého tvaru. Húsenice obaľovačovitých majú šesť nôh. Húsenice s vlastnou priadzou žijú väčšinou medzi lístím a ihličím,
v púčikoch a plodoch, alebo v dreni. Motýle tejto čeľade lietajú spravidla za šera. V SR žije asi 499 druhov.

Acleris ferrugana
Acleris ferrugana
Aethes williana
Aethes williana
Agapeta hamana
Agapeta hamana
Agapeta zoegana
Agapeta zoegana
Ancylis badiana
Ancylis badiana
Ancylis mitterbacheriana
Ancylis mitterbacheriana
Ancylis obtusana
Ancylis obtusana
Aphelia paleana
Aphelia paleana
Apotomis inundana
Apotomis inundana
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Celypha rosaceana
Celypha rosaceana
Celypha striana
Celypha striana
Clepsis consimilana
Clepsis consimilana
Cnephasia alticolana
Cnephasia alticolana
Cnephasia communana
Cnephasia communana
Dichrorampha flavidorsana
Dichrorampha flavidorsana
Dichrorampha simpliciana
Dichrorampha simpliciana
ichrorampha sp.
Dichrorampha sp.
Endothenia marginana
Endothenia marginana
Endothenia nigricostana
Endothenia nigricostana
Epiblema sticticana
Epiblema sticticana

Grapholita compositella
Gypsonoma dealbana
Gypsonoma dealbana
Hedya nubiferana
Hedya nubiferana
Choristoneura hebenstreitella
Choristoneura hebenstreitella
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana
Lobesia bicinctana
Lobesia bicinctana
Notocelia uddmanniana
Notocelia uddmanniana
Notocelia cynosbatella
Notocelia cynosbatella
Olethreutes arcuella
Olethreutes arcuella
Pandemis cerasana
Pandemis cerasana
Strophedra nitidana
Strophedra nitidana
Tortricodes alternella
Tortricodes alternella
Tortrix viridana
Tortrix viridana
Zeiraphera isertana
Zeiraphera isertana

© Karol Ox