Home

Psocoptera - pavši

Psocoptera (pavši) - sú rad drobného, okrídleného, alebo neokrídleného hmyzu. 35 čeľadí, 3000 druhov.
Živia sa rastlinnou potravou hlavne riasami, lišajníkmi, plesňami, peľom a pod. Nájdeme ich na stromoch kríkoch, v hrabanke, na skalách, v hniezdach vtákov aj cicavcov.
Niektoré druhy pri premnožení môžu byť škodcami na potravinách, starom nábytku a pod. Prezimujú v rôznych štádiách, najčastejšie ako larvy a vajíčka.


Dorypteryx domestica
Dorypteryx domestica
Graphopsocus cruciatus
Graphopsocus cruciatus
Loensia fasciata
Loensia fasciata
Stenopsocidae (nymfa)
Stenopsocidae (nymfa)

 

Contact:© Karol Ox