Raphidioptera - dlhokrčky

Dlhokrčky (Raphidioptera) je rad dravého hmyzu. Celosvetovo približne 200 druhov. Na Slovensku len 9 druhov.
Ich typickým znakom je veľmi predlžená predohruď s hlavou.
Samička kladie vajíčka v skupinách pod kôru spráchnivetých stromov, alebo do ich štrbín.
Vyskytujú sa hlavne na okraji lesa v kríkoch a podraste. Larvy žijú pod kôrou starých stromov.


Dichrostigma flavipes
Dichrostigma flavipes
Phaeostigma notata
Phaeostigma notata

Raphidioptera - neurčené
Raphidioptera (larva)
Raphidioptera (larva)

© Karol Ox