Home
(trieda Entognatha)

rad: Diplura - vidličiarky

Rad sa delí na 2 podrady: Campodeina a Japygina .
Charakteristika: dlhé tykadlá, bez očí, 5 - 10 mm, málo sklerotizované nepigmentované, ústne orgány hryzavé, bruško z 10 článkov a jedenásty nesie pár štetov, epimetabólia - postupná premena 1 až 2 roky. Výskyt - v pôde, štrbinách, detrite, hrabanke aj v jaskyniach. Celkovo okolo 700 druhov, u nás 20 druhov.Campodea fragilis - vidličiarka krehká

 

Contact:© Karol Ox