Home

Trieda: Symphyla - stonôžičky

Symphyla (stonožičky). Drobné (2-10 mm) živočíchy. Majú dlhé tykadlá, na pohľad podobné stonožkám. 10-12 párov nôh, žijú v pôde a lesnej opadanke. Živia sa saprofágne. Vývin anamerický. Na Slovensku žije 10 druhov, pomerne hojná je Scutigerella immaculata (stonôžička biela)

zdroj: (VÚVB)


Scutigerella sp.