blanokrídlovce

Na svete asi 250 000 druhov z  toho v strednej Európe vyše 10 000 druhov.
Na slovensku približne  6 000 druhov. Patria sem včely, osi, mravce, lumky, piliarky a iné.