Cerambycidae

fuzáčovité

Veľmi početná čeľaď (viac než 20 000 druhov) prevažne veľkých chrobákov, žijúcich hlavne na dreve. Vyznačujú sa najmä dlhými tykadlami.
Všetky druhy tejto čeľade sa živia rastlinnou potravou. Larvy sa vyvíjajú v dreve.

Please help to make these sites possible and enable further improvements!
Thank you!

Informácie o albume

Najnovšie komentáre

  • Karol Ox 15-Jun-2018 16:52:40 Karol Ox napísal(a) Ďakujem za popis. Pridal som ho aj na stránku druhu.:
  • Vladimír Straka 15-Jun-2018 09:00:28 Vladimír Straka napísal(a) Nový invázny druh na Slovensku, ktorý k nám prenikol asi v rokoch 2015-2017 (Dvořák et all., 2017). Jeho pôvod je v severnej Amerike a Kanade. Kolonizoval už celú západnú Európu. Na Slovensku najvýchodnejší výskyt sme zaznamenali v tomto roku (1.6.2018) pri Modrom Kameni. Vyvíja sa asi v odumierajúcom dreve, lebo…:

Visitor locations