modlivky

V strednej Európe žije jeden druh. V južnej Európe už môžeme nájsť ďalších 5–6 druhov. Celosvetovo viac ako 2500 druhov žijúcich prevažne v trópoch.