HMYZ SLOVENSKA :: Insect of Slovakia

Chrysomelidae

liskavkovité

Jedna z najpočetnejších skupín chrobákov. Na svete vyše 35 000, u nás asi 500 druhov. Larvy aj imága sa zväčša živia listami. Delia sa na 13 podčeľadí (subfamily).

Album info

Popular tags

Donate

Visitor locations