Elateridae

kováčikovité

Čeľaď chrobákov charakteristická tým, že pri vyrušení predstierajú, že sú mŕtve. Ak chrobák dopadne na chrbát, tak sa vie vymrštiť do vzduchu pomocou prudkého pohybu hlavy a hrudi a týmto pohybom sa obráti späť na nohy. Tento pohyb je sprevádzaný "hlasitým" lupnutím. Preto je jeho anglický názov Click Beetle.

Kováčiky žijú na kvetoch, v tráve, na dreve a často aj pod kôrou. Dospelé jedince ožierajú prevažne kvety a listy na mladých listnatých stromoch, nespôsobujú však významné škody. Škodiť môžu ich larvy.

Celosvetovo poznáme asi 10.000 druhov. V Európe žije okolo 670 druhov.

Informácie o albume

iNaturalist

Donate

Visitor locations