Elateridae

kováčikovité

Čeľaď chrobákov charakteristická tým, že pri vyrušení predstierajú, že sú mŕtve. Ak chrobák dopadne na chrbát, tak sa vie vymrštiť do vzduchu pomocou prudkého pohybu hlavy a hrudi a týmto pohybom sa obráti späť na nohy. Tento pohyb je sprevádzaný "hlasitým" lupnutím. Preto je jeho anglický názov Click Beetle.

Kováčiky žijú na kvetoch, v tráve, na dreve a často aj pod kôrou. Dospelé jedince ožierajú prevažne kvety a listy na mladých listnatých stromoch, nespôsobujú však významné škody. Škodiť môžu ich larvy.

Celosvetovo poznáme asi 10.000 druhov. V Európe žije okolo 670 druhov.

Informácie o albume

Najnovšie komentáre

  • Karol Ox 15-Jun-2018 16:52:40 Karol Ox napísal(a) Ďakujem za popis. Pridal som ho aj na stránku druhu.:
  • Vladimír Straka 15-Jun-2018 09:00:28 Vladimír Straka napísal(a) Nový invázny druh na Slovensku, ktorý k nám prenikol asi v rokoch 2015-2017 (Dvořák et all., 2017). Jeho pôvod je v severnej Amerike a Kanade. Kolonizoval už celú západnú Európu. Na Slovensku najvýchodnejší výskyt sme zaznamenali v tomto roku (1.6.2018) pri Modrom Kameni. Vyvíja sa asi v odumierajúcom dreve, lebo…:

Donate

Visitor locations