chrobáky

Zahŕňajú vyše 400 000 opísaných druhov rozčlenených vo viac ako 160 čeľadiach.
Na Slovensku bol zaznamenaný výskyt asi 7000 druhov zastupujúcich asi 115 čeľadí.