srpice

Na svete asi 350 druhov. U nás sa vyskytuje 8 druhov.
Malý až stredne veľký podlhovastý hmyz s dvoma pármi takmer rovnakých blanitých krídel, ktoré však môžu niekedy chýbať. Hlava je hypognátna, rypákovito predĺžená, s hryzavými ústnymi orgánmi. Samce u väčších druhov (Panorpa) majú na konci bruška asymetricky stočené klieštikovité gonopódy.