Asilidae

muchárkovité - celosvetovo opísaných viac, ako 7000 druhov. Dospelé jedince sú dravé. Lovia iný hmyz.
Larvy sa vyvíjajú v pôde, alebo v rozkladajúcom sa dreve.

Stará verzia stránky / Old websites click hereInformácie o albume

Výber jazyka