Psychodidae

kútovkovité

Menej početná skupina malých dvojkrídlovcov, zaujímavá vzhľadom i spôsobom života. Larvy žijú pri brehoch vôd, imága vyzerajú ako molice,
alebo zmenšené motýle z čeľade Psychidae (naznačuje to i názov). Niektoré druhy sa živia cicaním krvi obojživelníkov. U nás napr. Psychoda phalaenoides.

Stará verzia stránky / Old websites click hereInformácie o albume

Výber jazyka