dvojkrídlovce 

Dvojkrídlovce patria na svete k najpočetnejšiemu radu z triedy hmyzu.
Celosvetovo viac ako 120 000 druhov z viac ako 200 čeľadí, z čoho sa v strednej Európe nachádza približne 9 200 druhov.