HMYZ SLOVENSKA :: Insect of Slovakia

Chrysididae

blyskavkovité

Blyskavkovité sú hniezdni parazitoidi, alebo parazity iných blanokrídlovcov. Sú to aj opeľovači.
Na Slovensku bolo zistených okolo 124 druhov, z Čiech 81 a z Moravy 91 druhov (TYRNER 2007). Celosvetovo až 3000 druhov.
Samice vyhľadajú hniezdo, kde se nachádza larva samotárskej osy, alebo včely a nakladie tam vajíčko. Larva potom zožerie larvu hostiteľa a aj jej zásoby.

Album info

Popular tags

Donate

Visitor locations