Chrysididae

blyskavkovité

Blyskavkovité sú hniezdni parazitoidi, alebo parazity iných blanokrídlovcov. Sú to aj opeľovači.
Na Slovensku bolo zistených okolo 124 druhov, z Čiech 81 a z Moravy 91 druhov (TYRNER 2007). Celosvetovo až 3000 druhov.
Samice vyhľadajú hniezdo, kde se nachádza larva samotárskej osy, alebo včely a nakladie tam vajíčko. Larva potom zožerie larvu hostiteľa a aj jej zásoby.

Informácie o albume

Najnovšie komentáre

  • Karol Ox 15-Jun-2018 16:52:40 Karol Ox napísal(a) Ďakujem za popis. Pridal som ho aj na stránku druhu.:
  • Vladimír Straka 15-Jun-2018 09:00:28 Vladimír Straka napísal(a) Nový invázny druh na Slovensku, ktorý k nám prenikol asi v rokoch 2015-2017 (Dvořák et all., 2017). Jeho pôvod je v severnej Amerike a Kanade. Kolonizoval už celú západnú Európu. Na Slovensku najvýchodnejší výskyt sme zaznamenali v tomto roku (1.6.2018) pri Modrom Kameni. Vyvíja sa asi v odumierajúcom dreve, lebo…:

Donate

Visitor locations