Vespidae

sršňovité

Veľká a rôznorodá čeľaď blanokrídleho hmyzu. Celosvetovo okolo 5000 druhov. V strednej Európe asi 100 druhov.  Táto čeľaď zahŕňa spoločenský žijúce druhy (sršne, osi a iné), ako aj samotársky žijúce druhy.

Informácie o albume

Najnovšie komentáre

  • Karol Ox 15-Jun-2018 16:52:40 Karol Ox napísal(a) Ďakujem za popis. Pridal som ho aj na stránku druhu.:
  • Vladimír Straka 15-Jun-2018 09:00:28 Vladimír Straka napísal(a) Nový invázny druh na Slovensku, ktorý k nám prenikol asi v rokoch 2015-2017 (Dvořák et all., 2017). Jeho pôvod je v severnej Amerike a Kanade. Kolonizoval už celú západnú Európu. Na Slovensku najvýchodnejší výskyt sme zaznamenali v tomto roku (1.6.2018) pri Modrom Kameni. Vyvíja sa asi v odumierajúcom dreve, lebo…:

Donate

Visitor locations