Vespidae

sršňovité

Veľká a rôznorodá čeľaď blanokrídleho hmyzu. Celosvetovo okolo 5000 druhov. V strednej Európe asi 100 druhov.  Táto čeľaď zahŕňa spoločenský žijúce druhy (sršne, osi a iné), ako aj samotársky žijúce druhy.

Informácie o albume

iNaturalist

Donate

Visitor locations