pavúkovce

Počet popísaných druhov sa približuje číslu 80 000.
Patria sem pavúky (Araneae), kosce (Opiliones), roztoče (Acari), šťúriky (Pseudoscorpionida) a iné.