HMYZ SLOVENSKA :: Insect of Slovakia

Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)

spriadač kostihojový

Vyskytuje sa na celom Slovensku. Rozpätie krídel je 52 – 58 mm. Od júla do augusta, hlavne na baze chabzdovej (Sambucus ebulus) a konopáči obyčajnom (Eupatorium cannabinum).

Informácie o albume

Populárne kľúčové slová

Donate

Visitor locations