• Aglais io (2) Aglais io (2)
 • Tabanus sp. Tabanus sp.
 • Tabanus sp. (2) Tabanus sp. (2)
 • Argynnis adippe (6) Argynnis adippe (6)
 • Argynnis adippe (5) Argynnis adippe (5)
 • Pyrgus malvae Pyrgus malvae
 • Euclidia glyphica (6) Euclidia glyphica (6)
 • Gonepteryx rhamni (2) Gonepteryx rhamni (2)
 • Maniola jurtina Maniola jurtina
 • Melanargia galathea (3) Melanargia galathea (3)
 • Zygaena ephialtes Zygaena ephialtes
 • Sympetrum meridionale Sympetrum meridionale
 • Sympetrum meridionale (2) Sympetrum meridionale (2)
 • Zygaena ephialtes (2) Zygaena ephialtes (2)
 • Arma custos nymfa (1) Arma custos nymfa (1)
 • Araneus diadematus (10) Araneus diadematus (10)
 
     
     
 
© Karol Ox