• Zanthojoppa lutea Zanthojoppa lutea
 • Zanthojoppa lutea (2) Zanthojoppa lutea (2)
 • Zanthojoppa lutea (3) Zanthojoppa lutea (3)
 • Adelphocoris reichelii (3) Adelphocoris reichelii (3)
 • Adelphocoris reichelii (2) Adelphocoris reichelii (2)
 • Axinotarsus ruficollis Axinotarsus ruficollis
 • Scaeva pyrastri Scaeva pyrastri
 • Scaeva pyrastri (2) Scaeva pyrastri (2)
 • Liocoris tripustulatus (7) Liocoris tripustulatus (7)
 • Panorpa communis (9) Panorpa communis (9)
 • Lygistopterus sanguineus (4) Lygistopterus sanguineus (4)
 • Lygistopterus sanguineus (5) Lygistopterus sanguineus (5)
 • Lygistopterus sanguineus (6) Lygistopterus sanguineus (6)
 • Xanthogramma pedissequum (3) Xanthogramma pedissequum (3)
 • Xanthogramma pedissequum (4) Xanthogramma pedissequum (4)
 • Lygistopterus sanguineus (7) Lygistopterus sanguineus (7)
 • Hylaeus sp. (3) Hylaeus sp. (3)
 • Hylaeus sp. (2) Hylaeus sp. (2)
 • Hylaeus sp. Hylaeus sp.
 • Hylaeus sp. (4) Hylaeus sp. (4)
 • Lucanus cervus Lucanus cervus
 • Lucanus cervus (2) Lucanus cervus (2)
 • Lucanus cervus (3) Lucanus cervus (3)
 • Lucanus cervus (4) Lucanus cervus (4)
 • Harmonia quadripunctata (3) Harmonia quadripunctata (3)
 • Harmonia quadripunctata (4) Harmonia quadripunctata (4)
 • Dichrorampha sp Dichrorampha sp
 • Benibotarus taygetanus Benibotarus taygetanus
 • Aethes tesserana Aethes tesserana
 • Coenonympha arcania Coenonympha arcania
 • Tabanus autumnalis Tabanus autumnalis
 • Tabanus autumnalis (2) Tabanus autumnalis (2)
 • Tabanus autumnalis (3) Tabanus autumnalis (3)
 • Tabanus autumnalis (4) Tabanus autumnalis (4)
 
     
     
 
© Karol Ox