HMYZ SLOVENSKA :: Insect of Slovakia

Tortricidae

obaľovačovité

Sú malé motýle. Charakteristickým znakom je tvar predných krídel, ktoré sú široko obdĺžnikovitého, alebo lichobežníkového tvaru. Zadné krídla sú lichobežníkového tvaru.
Húsenice obaľovačovitých majú šesť nôh. Húsenice s vlastnou priadzou žijú väčšinou medzi lístím a ihličím, v púčikoch a plodoch, alebo v dreni. Motýle tejto čeľade lietajú spravidla za šera.
V SR žije asi 499 druhov.

Album info

Popular tags

Donate

Visitor locations