Conocephalus fuscus

(Fabricius, 1793)

kobylka močiarna - obľubuje vyššie travinobylinové a krovinné porasty vlhkých až mezických zarastajúcich úhorov, močiarov a okrajov vôd.

Informácie o albume

iNaturalist

Donate

Visitor locations