Symphyla

stonôžičky

Drobné (2-10 mm) živočíchy. Majú dlhé tykadlá, na pohľad podobné stonožkám. Majú 10-12 párov nôh, žijú v pôde a lesnej opadanke. Živia sa saprofágne. Vývin anamerický. Na Slovensku žije 10 druhov, pomerne hojná je Scutigerella immaculata (stonôžička biela)

Please help to make these sites possible and enable further improvements!
Thank you!

Informácie o albume

Najnovšie komentáre

  • Karol Ox 15-Jun-2018 16:52:40 Karol Ox napísal(a) Ďakujem za popis. Pridal som ho aj na stránku druhu.:
  • Vladimír Straka 15-Jun-2018 09:00:28 Vladimír Straka napísal(a) Nový invázny druh na Slovensku, ktorý k nám prenikol asi v rokoch 2015-2017 (Dvořák et all., 2017). Jeho pôvod je v severnej Amerike a Kanade. Kolonizoval už celú západnú Európu. Na Slovensku najvýchodnejší výskyt sme zaznamenali v tomto roku (1.6.2018) pri Modrom Kameni. Vyvíja sa asi v odumierajúcom dreve, lebo…:

Visitor locations