Vitajte.

Volám sa Karol Ox.
Na týchto stránkach sa snažím zdokumentovať druhy hmyzu a iných bezstavovcov zo Slovenska. Moje nálezy sú prevažne z oblasti juhovýchodného Slovenska, respektíve z okolia Košíc, kde aj bývam.
Stále nachádzam nové druhy, no vzhľadom na ich početnosť sa mi ich všetky zdokumentovať určite nepodarí. Niektoré druhy sa nedajú určiť z fotografie, preto je pri niektorých názvoch označenie cf. (približne určené).
Verím, že sa Vám tu bude páčiť a že Vás zaujme pestrosť a rozmanitosť druhov, tak ako mňa.

Welcome.
My name is Karol Ox. On these pages I try to document the species of insects and other invertebrates from Slovakia. My findings are mainly from the area of southeastern Slovakia, or from the surroundings of Kosice, where I live. I still find new species, but because of their abundance, they will certainly not be able to document them all. Some species can not be determined from a photo, so for some names, cf. (approximately determined).
I believe you will like it here and that you will enjoy the diversity and variety of species, just like me.

Prosím, podporte tieto stránky. Za každý príspevok Vám vopred ďakujem!

Please, help to make Insect of Slovakia possible and enable further improvements! Thank you!

IBAN: SK32 6500 0000 0000 3457 7756

Je možné tiež prispieť aj z účtu PayPal, alebo platobnou kartou.

It is also possible to send donation through PayPal, either from your PayPal account.


Ak máte o nejaké fotografie záujem, k publikovaniu v knihe, časopise, na vytlačenie pre súkromné účely a pod., kontaktujte ma pomocou emailu.

Contact: karol.ox@hotmail.sk

The use of photos of this web site is only allowed with the explicit consent of the photographer and the link. High-resolution photos can be requested on request.

My gallery:

Visitor locations