Syrphidae - pestricovité.

Pestrice sú príslušníci dvojkrídleho hmyzu. Dospelci sa živia nektárom a peľom kvitnúcich rastlín. Ich larvy sú často dravé a živia sa voškami a iným parazitujúcim hmyzom. Larvy iných druhov pestríc sa živia rastlinnými aj živočíšnymi zvyškami v pôde či vo vode. Mnohé druhy pestríc sa nápadne podobajú iným zástupcom hmyzu, hlavne blanokrídlovcom, napr. osám, včelám či čmeliakom. Nie sú však nebezpečné: nielenže ako zástupca dvojkrídlého hmyzu nemajú žihadlo, ale ani ústne ústrojenstvo nie je prispôsobené k bodaniu, alebo hryzeniu, jedná sa o tzv. ústne ústrojenstvo lízavo-cicavé, ako majú ostatné muchy.

Čeľaď delíme na podčeľade:

- Eristalinae

- Microdontinae

- Syrphinae