bystrušovité

Najpočetnejšia čeľaď múch, len u nás žije asi 440 druhov. Celosvetovo vyše 8200 druhov (stále sú objavované nové).
Larvy sú parazitoidy iného hmyzu, preto majú veľký význam ako prirodzené regulátory populácií mnohých, často i škodlivých druhov.
Čeľaď je rozdelená do týchto podčeľadí:
Dexiinae
Exoristinae
Goniinae
Phasiinae
Proseninae
Tachininae