štíhlicovité

U nás žije asi 12 podobných druhov na vegetácii, z nich hojne sa vyskytuje Neides tipularius (štíhlica veľká).