lumkovité

Na svete je známych vyše 60 000 druhov, u nás asi 2 000 (orientačne). Čeľaď je veľmi ťažká na určovanie.