psotovité

Veľká čeľaď malých motýľov (u nás asi 230 druhov), z ktorých niektoré môžu škodiť, napr. Scrobipalpa ocellatella (psota repová), Gelechia rhombella (psota jabloňová), alebo Sitotroga cerealella (psota obilná).