babôčkovité

Najpočetnejšia čeľaď motýľov, celosvetovo vyše 5000 druhov. Na Slovensku bolo opísaných 43 druhov.