hájovníkovité

Prevažná väčšina druhov tejto čeľade je rozširená v tropickej Amerike. V Európe je zastúpená jediným druhom Hamearis lucina.