mravcolevovité

Larvy s mohutnými hryzadlami si robia lievikovité jamky v sypkej pôde, v jamke číhajú na rôzny hmyz, často na mravce. Imága lietajú v noci.